Wywiad żywieniowo – zdrowotny

Szczegółowy wywiad jest niezwykle istotnym elementem w pracy dietetyka. Umożliwia on nie tylko poznanie potrzeb i oczekiwań pacjenta, ale także jego problemów zdrowotnych, trybu życia, upodobań smakowych i innych kwestii, które w znacznym stopniu mogą wpływać na codzienny model żywienia.
Podczas pierwszej wizyty każdy pacjent odpowiadać będzie na szereg pytań dotyczących jego trybu życia i aktywności fizycznej, występowania chorób i niedomagań, dotychczasowych nawyków żywieniowych. Oczywiście odpowiedzi na pytania są dobrowolne i nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na każde z nich. Należy jednak pamiętać, że im więcej informacji przekażemy dietetykowi podczas badania, tym dokładniej będzie on w stanie poznać indywidualne potrzeby organizmu i dostosować specjalistyczny plan żywieniowy tworzony specjalnie dla potrzeb pacjenta.