Coaching i edukacja żywieniowo – zdrowotna dla osób indywidualnych i grup

Edukacja żywieniowo – zdrowotna jest swego rodzaju procesem, który polega na przekazywaniu wiedzy o żywności, żywieniu i wpływie trybu życia na zdrowie człowieka. Wiedza ta powinna być oparta na aktualnych oraz sprawdzonych źródłach. Systematyczne nabywanie wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia wpływa na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także postaw i umiejętności, które wpływają na zdrowie dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ponadto w ramach profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia musimy także pamiętać o aktywności fizycznej. W tym celu programy żywienowo – zdrowotne oferowane przez firmę DietActiv, na Państwa życzenie, mogą także zawierać porady z zakresu treningu medycznego. Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy, wpływające na stan zdrowia i życia. W dzisiejszych czasach obserwuje się zmiany w pomysłach na edukację zdrowotną. Należy tu wziąć pod uwagę holistyczne podejście do zdrowia oraz włączenie do tego systemu pracowników naukowych, jak również wykorzystywanie wiedzy do kształtowania nawyków i umiejętności oraz kompetencji do działania. Edukacja zdrowotna powinna być długofalową inwestycją w rozwój człowieka, dlatego edukację tę powinno wprowadzać się regularnie i stale pogłębiać. Jest ona sposobem na doskonalenie prawidłowego modelu żywienia człowieka, a także wywiera wpływ na profilaktykę przed chorobami, nie tylko cywilizacyjnymi.