Autyzm i dieta

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, obejmującym schorzenia takie jak: zespół deficytu uwagi, uogólnione upośledzenie, zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zespół Aspergera. Wiąże się to z tym, że u dzieci dotkniętych autyzmem obserwujemy nieprawidłowe funkcjonowanie w każdym obszarze rozwoju. Pierwsze objawy tej choroby pojawiają się już u kilkumiesięcznych niemowląt. Zaburzenia autystyczne każdego dziecka są bardzo zróżnicowane. Postawienie diagnozy warunkuje występowanie nieprawidłowości: w relacjach społecznych, w komunikacji, oraz w zabawie. Jako przyczynę autyzmu wskazuje się głównie genetykę. Tendencja wzrostowa tej choroby pokazuje jednak, że nie tylko geny są winowajcą. 

Autyzm i dieta

Również dieta może być receptą na autyzm.

Coraz więcej badań naukowych wskazuje na niezmiernie istotne korelacje pomiędzy trybem żywienia, a rozwojem układu nerwowego. Istnieje bowiem szereg zaburzeń neurologicznych związanych z dietą i funkcjonowaniem układu pokarmowego. Najczęściej obserwowane jest nieprawidłowe trawienie glutenu i kazeiny w jelitach, co prowadzi do wzrostu wchłaniania do krwioobiegu niecałkowicie zhydrolizowanych peptydów, co zaburza rozwój centralnego układu nerwowego i niszczy jego funkcje u dzieci z autyzmem. U chorych osób występuje również zmniejszenie aktywności laktazy- enzymu rozkładającego laktozę (cukier mleka).

Kolejną niezmiernie istotną kwestią jest fakt, że osoby z autyzmem mają zmienioną mikroflorę jelitową. Korzystna mikroflora niszczona przez szkodliwe bakterie może spowodować rozwój i przerost grzybów z rodzaju Candida albicans. Zjawisko to pośrednio przyczynia się do zwiększenia przepuszczalność bariery jelitowej. Jak się okazuje jest to zjawisko niezwykle istotne, gdyż prawidłowe funkcjonowanie jelita decyduje o odporności całego organizmu. Zachwianie równowagi flory bakteryjnej jelita i zmiana przepuszczalności bariery jelitowej obniża odporność, a tym samym wiąże się z ciągłym stanem zapalnym. Ten zaś nasila objawy autyzmu. Wspomniany grzyb, aby się rozwijać i wzrastać potrzebuje cukru jako pożywienia.

Podsumowując cukier, laktoza, kazeina oraz gluten są więc składnikami, których eliminacja z diety jest koniecznością u dzieci z autyzmem. Ponadto, obecnie coraz więcej badań sugeruje, że niewłaściwie skomponowana dieta, niedobory żywieniowe, alergie oraz nietolerancje pokarmowe, jak również odmienność przebiegu niektórych procesów metabolicznych może wiązać się z wystąpieniem m.in. zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu czy nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Żywienie wykluczające nietolerowane składniki pokarmowe łagodzi objawy trawienno- metaboliczne jak i psychiczne u chorych.

Autyzm i Dieta
Autyzm i Dieta

Dzieci autystyczne powinny być pod stałą opieką dietetyka klinicznego, który obejmie ich odpowiednim programem żywieniowym. Specjalista żywienia może dokładnie przedstawić jakie produkty należy wykluczyć, a jakie spożywać, aby dieta dziecka była w pełni zbilansowana i dostarczała niezbędnych składników do prawidłowego wzrostu i rozwoju. 

Niestety w Polsce świadomość ludzi na temat leczenia autyzmu dietą jest wciąż na znikomym poziomie.